Hírek

 • SZJA 1% felajánlásával kapcsolatos tudnivalók

 • Adatvédelmi tájékoztató!

  Az ÖTA Egyesület működése során tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi, belső szabályozását eszerint alakítja ki.
 • Közlemény a 2015. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • Közlemény a 2014. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • A gyógyszersegély igénylésével kapcsolatos tudnivalók

 • Tudnivalók a nyugdíjba vonulók tagdíjfizetési lehetőségeiről

 • Milyen esetekben igényelhető a rendkívüli segély?

 • Az ÖTA 2020. május 20-ánmegtartott XXIV.Küldöttgyűlésének határozatai

 • Az Elnökség 2019.évi beszámolója, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület pénzügyi mérlege és eredménykimutatása.

 • Az Elnökség 2018.évi beszámolója, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület pénzügyi mérlege és eredménykimutatása.

LETÖLTÉSEK