Hírek

 • SZJA 1% felajánlásával kapcsolatos tudnivalók

 • Adatvédelmi tájékoztató!

  Az ÖTA Egyesület működése során tevékenységét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban végzi, belső szabályozását eszerint alakítja ki.
 • A gyógyszersegély igénylésével kapcsolatos tudnivalók

 • Tudnivalók a nyugdíjba vonulók tagdíjfizetési lehetőségeiről

 • Milyen esetekben igényelhető a rendkívüli segély?

 • Az ÖTA 2023. május 24-én megtartott XXVII. Küldöttgyűlésének határozatai

 • Az Elnökség 2023.évi beszámolója, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület pénzügyi mérlege és eredménykimutatása.

 • Az Elnökség 2022.évi beszámolója, a Vasutas Önkéntes Támogatási Alap Egyesület pénzügyi mérlege, eredménykimutatása és kiegészítő melléklete

 • Közlemény a 2014. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • Közlemény a 2015. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • Közlemény a 2016. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • Közlemény a 2017. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról

 • Közlemény a 2018. évi SZJA 1%-os bevétel felhasználásáról